Infinity Mind

האימון הנוירו-קוגניטיבי הוא שיטת אימון מתקדמת ביותר, שמטרתה לשפר את היכולות המוחיות האנושיות, את תפקודו הקוגניטיבי של המתאמן ולהעצים את יכולותיו בתחומי עיסוקו ובתפקודו היומיומי.

Slide thumbnail

אתרים נוספים